Layout – Expected Classes 2018 Heritage and Philosophy of Structure https://www.reddit.com/r/CertifiedWriters/comments/sa72zs/homeworkforyou_review/ resume as a pdf or MS Phrase . doc file

Condiții și Termeni de garanție

Garanție este valabilă în următoarele condiții:

1. Garanția echipamentului este valabilă numai dacă certificatul original de garanție este completat corespunzător, care indică în mod clar și răspicat: denumirea echipamentului, numerele codului de bare al produsului, numele vânzătorului, data vânzării, ștampila și semnătura vânzătorului, semnătura cumpărătorului etc. Dacă aceste condiții sunt încălcate, precum și în cazul în care datele specificate în certificatul de garanție sunt modificate, șterse sau rescrise, certificatul de garanție este considerat nevalid.

2. Garanția este valabilă pe teritoriul Republicii Moldova și se aplică echipamentelor achiziționate pe teritoriul Republicii Moldova.

3. Producătorul nu suportă obligații de garanție și nu efectuează reparații de garanție asupra produsului în următoarele cazuri:

3.1 În cazul în care certificatul de garanție lipsește sau nu a fost îndeplinit în mod corespunzător.

3.2 Dacă defectul este cauzat de o modificare a construcției sau schemei produsului.

3.3 Dacă vânzarea, instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea sau repararea a fost efectuată de persoane neautorizate care nu sunt dealeri oficiali GREE.

3.4 Echipamentul a ieșit din funcțiune din cauza/ vina Cumpărătorului sau a terțelor persoane (daune mecanice, material de calitate slabă sau alimentarea electrică defectuoasă etc.).

3.5 În caz de încălcare a regulilor și condițiilor de funcționare, precum și a regulilor de întreținere și de deservire.

3.6 În cazul inserării obiectelor străine, a lichidelor și a substanțelor agresive etc.

3.7 Dacă defecțiunea este cauzată de acțiunea forțelor de forță majoră (incendii, inundații, fulgere etc.), accidente, acțiuni deliberate sau neglijente ale consumatorului sau ale terțelor persoane, precum și alte cauze care nu se află sub controlul producătorului.

4. Pentru a asigura funcționarea fără probleme a aparatului de aer condiționat, compania GREE Electric Appliances Inc. asigură deservire tehnica obligatorie (DTO) în conformitate cu următoarea schemă:

– prima DTO – nu mai târziu de 1 an de la data achiziționării produsului,

– DTO cu numărul 2 și respective cele ulterioare – cel târziu la 1 an de la data DTO anterioară.

Când efectuați DTO la un distribuitor autorizat GREE, în carnetul de garanție se introduc datele corespunzătoare. Dacă echipamentul nu a fost supus deservirii de către serviciul de întreținere de rutină în perioada specificată și a apărut o defecțiune, garanția va fi anulată. Costul DTO ​​este stabilit de către Vânzător.

5. ‘GREE Electric Appliances Inc.’ își declină responsabilitatea pentru eventualele daune provocate direct sau indirect de produsele GREE persoanelor, animalelor de companie, bunurilor imobile.